این بارنامه که به دو زبان و در نهم شوال سال 1345 هجری قمری (92 سال قبل) نوشته شده ، حاکی ازقدمت سه قلعه و پیشینه تجاری و تاریخی آن است و مستند نشان می دهد که تجار قدیمی سه قلعه در حمل بار با کاروان های شتر در مسیرهایی از جاده ابریشم ( نیشابور  - کرمان - هرات - عشق آباد ترکمنستان و... ) نقشی اساسی داشته اند.

«باسپاس فراوان از آقای علی ضیائی به سبب ارسال این بارنامه و اطلاعات مربوطه»

منبع : سه قلعه سرزمین خوبان
برچسب ها : قلعه ,بارنامه ,تجار قدیمی